Utbildningskvalitet NLU

Här hittar du beskrivningen av det utbildningsnära kvalitetsarbetet på nämnden för lärarutbildningar.
På denna sida finns beskrivning, styrdokument och rutiner på NLU-nivå såväl som på universitetsövergripande nivå.
Klicka dig vidare bland rubrikerna nedan för att läsa mer.

Fyra ansvarsområden och alla aktiviteter 

Kvalitetsarbetet delas in i fyra ansvarsområden kring delaktighet, kommunikation, utveckling och systematik. Detta gäller både på universitetsövergripande och utbildningsnära nivå. Arbetet inom respektive ansvarsområde stödjs av ett antal aktiviteter som du hittar nedan:

Beskrivning