Möten & beslut

Här finns information om mötesdatum samt kallelser och protokoll för nämnden och vicerektors beslutsmöten.

Vårterminen 2024

Nämnden

Nämnden för lärarutbildningar (NLU) sammanträder under våren vid följande datum:
13 februari, Växjö
25 mars, Kalmar
7 maj, Växjö
11 juni, Kalmar.

Mötestiden är kl.10.00-15.00. Utskick till nämndens ledamöter görs en vecka före sammanträdet. Då publiceras även dagordningen på denna sidan samt med länk i nyhetsbrevet Nyheter från lärarutbildningen på Medarbetare. Justerat protokoll publiceras på denna sidan samt med länk i nyhetsbrev tillsammans med kommentar till ett urval av ärenden.

Nämnden sammanträder hösten 2024 vid följande datum: 10 september, 22 oktober, 3 december.

Beredningsutskott och programledningsmöten

Beredningsutskott
Mötesdatum :
5 februari
18 mars
29 april
3 juni.
Mötestiden är kl. 15.00-16.15 och via zoom.
Beredningsutskottet utgörs av vicerektor, biträdande vicerektor, programrådsledare, utbildningssamordnare, utvecklingsledare, kanslichef, nämndstöd samt studentrepresentanter/doktorandrepresentant.

Programledningsmöten
Mötesdatum:
26 februari, heldag Växjö.
27 maj, Kalmar.
Mötena genomförs på plats i Kalmar alt. Växjö. I programledningsmötet deltar vicerektor, biträdande vicerektor, programrådsledare, utbildningssamordnare, utvecklingsledare, kanslichef och nämndstöd.

Samverkan
Samverkan hålls vid följande datum:

5 februari
11 mars
29 april
3 juni.
Mötestiden är kl. 08.30-09.00. På samverkansmötet deltar vicerektor alt. biträdande vicerektor samt fackliga representanter.

Utskott
Utskott hålls varannan vecka (den veckan det inte är ledningsgrupp). För mer information, kontakt och anmälan av ärenden kontakta utbildningsledarna eller nlu@lnu.se.

Vicerektor beslutsmöten
Beslutsmöten hålls varannan måndag i anslutning till ledningsgruppens möte kl 09.00.

Datum för våren är:

8 januari (21 december 2023)
22 januari (11 januari)
5 februari (25 januari)
19 februari (8 februari)
4 mars (22 februari)
18 mars (7 mars)
15 april (4 april)
29 april (18 april)
13 maj (2 maj)
27 maj (16 maj)
10 juni (30 maj)
17 juni (5 juni).

 

Anmäls enligt särskild rutin/manual  för W3D3. Stopptid är kl 12.00 vid ovanstående stoppdatum (datum inom parentes).

Ledningsgrupp
Ledningsgruppen sammanträder i samband med beslutsmötet. För datum se ovan (vicerektor beslutsmöten). Ärenden anmäls till: nlu@lnu.se
Tid: kl 9-11:30.

Ledningsgruppen utgörs av vicerektor, biträdande vicerektor, kanslichef, utvecklingsledare och nämndstödet.