Möten & beslut NLU

Här finns information om mötesdatum samt kallelser och protokoll för nämnden och dekanens beslutsmöten.

Vårterminen 2021

Nämnden

Nämnden för lärarutbildning (NLU) sammanträder under våren vid följande datum:

27-28 januari -->ersätts av rektorsbeslut
17 mars
6 maj
14 juni.

Nämndens möten utgörs av heldagsmöten. Ärenden till nämnden anmäls och skickas till nlu@lnu.se senast fyra veckor före aktuellt sammanträde och behandlas därefter i ledningsgrupp, beredningsgrupp samt eventuellt i aktuellt utskott. Utskick till nämndens ledamöter görs en vecka före sammanträdet. Då publiceras även dagordningen på denna sidan samt med länk i NLU:s nyhetsbrev (Nyheter från lärarutbildningen) på Medarbetare.

Beredningsgrupp och programledningsmöte

Mötesdatum våren 2021:

14 januari, zoom (fm)
3 mars (fm)
22 april, (fm)
31 maj (em).

Beredningsgruppen utgörs av dekan, prodekan, programrådsledare, utbildningssamordnare, kanslichef, nämndstöd samt studentrepresentanter/doktorandrepresentant.

I programledningsmötet deltar dekan, prodekan, programrådsledare, utbildningssamordnare, kanslichef och nämndstöd.

Samverkan
Samverkan hålls under våren vid följande datum:

18 januari, fm
1 mars, fm
21 april, fm
31 maj, fm.
Samverkansmötets deltagare utgörs av dekan, prodekan och fackliga representanter.

Utskott
Möten/utskott hålls i regel varannan onsdag. För mer information, kontakt och anmälan av ärenden kontakta utbildningsledarna eller nlu@lnu.se

Vt: 13/1, 8/2, 24/2, 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5, 19/5, 31/5, 16/6.

Dekanens beslutsmöten
Beslutsmöten hålls varannan måndag i anslutning till ledningsgruppens möte. Ärenden, kompletta handlingar (med diarienummer som fås via registrator) samt anmälan om ärenden skickas till nlu@lnu.se

Datum för dekanens beslutsmöte våren 2021 är:

18 januari (anmäl ärende stoppdatum 11/1; underlag klara samma dag)
1 februari (anmäl ärende stoppdatum 21/1)
15 februari (anmäl ärende stoppdatum 4/2)
1 mars (anmäl ärende stoppdatum 18/2)
15 mars (anmäl ärende stoppdatum 4/3)
29 mars (anmäl ärende stoppdatum 18/3)
12 april (anmäl ärende stoppdatum 1/4)
26 april (anmäl ärende stoppdatum 15/4)
10 maj (anmäl ärende stoppdatum 29/4)
24 maj (anmäl ärende stoppdatum 12/5)
7 juni (anmäl ärende stoppdatum 27/5).
Anmäl ärenden enligt ovan till nlu@lnu.se och måndagen därefter ska kompletta handlingar var NLU tillhanda. Beslut fattas påföljande måndag.

Ledningsgrupp
Ledningsgruppen sammanträder i samband med dekanens beslutsmöte. För datum se ovan (dekanens beslutsmöten). Ärenden anmäls till: nlu@lnu.se
Tid: kl 9-12.

Ledningsgruppen utgörs av dekan, prodekan, kanslichef, representant från RUC och nämndstödet.

Nämnden sammanträder hösten 2021:
16 september, 20 oktober, 8 december.