Personer i möte

Möten & beslut

Här finns information om mötesdatum samt kallelser och protokoll för nämnden och vicerektors beslutsmöten.

Innehåll

 

Nämnden för lärarutbildningar

Nämnden sammanträder sju gånger per år; mötesdatum hittar du här nedanför. Mötestiden är kl.10.00-15.00. Utskick till nämndens ledamöter görs en vecka före sammanträdet. Då publiceras även dagordningen på denna sidan samt med länk i nyhetsbrevet Nyheter från lärarutbildningen på Medarbetare. Justerat protokoll publiceras på denna sidan samt med länk i nyhetsbrev tillsammans med kommentar till ett urval av ärenden. Ärendehantering utgår från nämndens årshjul eller utifrån andra ärenden som uppkommer under året, som nämnden behöver informeras om eller som kräver beredning och/eller beslut av nämnden.
Före nämndens sammanträde genomförs fackligt samråd och beredningsutskott. Fakulteternas beredningsutskott genomförs två-tre gånger per termin i syfte att samordna beredning och hantering av nämndens ärenden samt att skapa förutsättningar för ett kommunikativt, effektivt och transparent arbetssätt.

Vill du veta mer om nämndens ansvarsområde och dess sammansättning? Här hittar du information om nämnden för lärarutbildningar.

Beredningsutskott

Beredningsutskottet genomförs en-två veckor före nämndens ordinarie sammanträde. I utskottet ingår vicerektor, biträdande vicerektor, programrådsledare, utbildningssamordnare, utvecklingsledare, kanslichef, nämndstöd samt studentrepresentanter/doktorandrepresentant. Mötestiden är kl. 15.00-16.15 och mötet sker via zoom. Syftet med utskottet är att informera om aktuella nämndsärenden och/eller besvara mötesdeltagarnas frågor om ärendens beredning, framskrivning och föreslagna beslut. 

Programledningsmöten

Mötena genomförs på plats i Kalmar alt. Växjö. I programledningsmötet deltar vicerektor, biträdande vicerektor, programrådsledarna för lärarutbildningens programråd, utbildningssamordnare, utvecklingsledare, kanslichef och nämndstöd.

Samverkan

Mötestiden är kl. 8.30-9.00. På samverkansmötet deltar vicerektor alt. biträdande vicerektor samt fackliga representanter. Mötet genomförs en-två veckor före nämndens sammanträde och deltagarna informeras om aktuella nämndsärenden och mötesdeltagarnas frågor besvaras.

Ledningsgrupp och vicerektorsbeslut

Vicerektorsbeslutsmöten sker varannan måndag kl. 9.00.

Ledningsgruppen utgörs av vicerektor, biträdande vicerektor, kanslichef, utvecklingsledare och nämndstödet. Ledningsgruppen sammanträder efter beslutsmöte, kl.9.00-11:30. Möten genomförs på zoom alternativt på plats. Ärenden till ledningsgruppen anmäls till: nlu@lnu.se

Arbetsutskott

Utskott hålls varannan vecka (den veckan det inte är ledningsgrupp). På utskottet fördjupas beredning och aktuella ärenden/frågor inom bl a grundutbildning, forskning, samverkan och ekonomi.  För mer information, kontakt och anmälan av ärenden kontakta utbildningsledarna på lärarutbildningskansliet eller via nlu@lnu.se.

Kallelser och protokoll

Här finns kallelser och protokoll för nämnden samt protokoll för vicerektorsbeslut.