Forskning vid nämnden för lärarutbildningar

Nämnden för lärarutbildningar stödjer varje år utbildningsvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskning vid Linnéuniversitetets fakulteter. Den övergripande målsättningen är att säkerställa och utveckla lärarutbildningens forskningsbas samt synliggöra och förstärka relationen mellan forskning, utbildning och samverkan.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Det ingår i NLUs strategi att fördela forskningsmedel till gagn för lärarutbildningarnas forskningsbas, men även att förtydliga och stötta kopplingen mellan forskning, utbildning och samverkan. 

Den första konferensen i den årligen återkommande konferensserien hölls i IKEA-salen den 23 november 2021 och bestod av presentationer varvade med panelsamtal.

Andra konferensen för Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ägde rum den 22 november 2022 och programmet samt presentationer från dagen återfinns här nedan.

Nästa konferens för Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är planerad till tisdagen den 12 november 2024, temat är Utbildning, lärande, forskning (ULF). Mer information om konferensen kommer på Medarbetare.