Nämnden för lärarutbildning

Nämnden för lärarutbildningen leds av dekan och prodekan. Dessa har stöd från kansliet för lärarutbildning i arbetet.

De fakulteter vars kurser ingår i lärarutbildningens program, finns representerade som ledamöter i nämnden. Ledamoten är fakultetens dekan eller den som respektive dekan utser. I nämnden finns även två externa ledamöter och tre studentrepresentanter.

Beredningsgruppen utgörs av dekan, prodekan, programrådsledare, utbildningssamordnare, kanslichef, nämndstöd samt studeranderepresentanter/doktorandrepresentant. NLU har även följande utskott:

  • utskott för grundutbildning
  • utskott för forskning
  • utskott för internationalisering.

Ordförande och vice ordförande
Hanna Palmér, t f dekan, Nämnden för lärarutbildning
Vakant, prodekan, Nämnden för lärarutbildning

Ledamöter
Ian Nicholls, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Ewa Bergh Nestlog, Fakulteten för konst och humaniora
Daniel Alvunger, Fakulteten för samhällsvetenskap
Torsten Lindström, Fakulteten för teknik 

Externa ledamöter
Johan Linder, utredare Lärarnas Riksförbund
Per Andersson, professor, Linköpings universitet

Studentrepresentanter
Louise Ahlström
Hanna Hjortskull
Malin Gardesten, doktorandrepresentant

Ersättare
Vakant, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap,
Hans Sternudd, Fakulteten för konst och humaniora
Marie Hedberg, Fakulteten för samhällsvetenskap
Vakant, Fakulteten för teknik