Två stolar

Programråd

För varje verksamhetsområde inom lärarutbildningen finns ett programråd. Programråden är en organisatorisk nivå mellan nämnden för lärarutbildningar och institutionerna som medverkar i lärarutbildningen. Råden är en del av nämndens arbete med kvalitetssäkring av utbildningarna.

I programråden ingår lärarutbildare från institutionerna, en extern ledamot och en studentrepresentant. Vid möten deltar också programmets utbildningssamordnare som är anställd på Lärarutbildningskansliet.

De fem programråden är: