Studenter på föreläsning

Programråd för ämneslärarexamen

Mötestider hösten 2024

Onsdag 18 september kl. 9-12
Tisdag 15 oktober kl. 9-16
Torsdag 7 november kl. 9-12
Onsdag 4 december kl. 9-12

Programrådet för ämneslärarexamen består av:

Programrådsledare
Angela Marx Åberg

Programansvariga
Miguel Perez, Ämneslärarprogrammet
Tobias Björklund, Ämneslärarprogrammet
Susanne Sand Schneider, Kompletterande pedagogisk utbildning

Lärarrepresentanter

  • Hanna Wanselin, FHL
  • Linnea Fransson, FTK
  • Kristina Kakoulidou, FKH
  • Åsa Tugetam, FSV
  • Nermin Taha, FSV (UVK)

Studentrepresentanter
Linnea Johansson, LAAGY
Siobhan Ashley Macaulay, LAIGY

Externa ledamöter
Helena Sörensen, Teknikum Växjö
Dan Theander, Stagneliusskolan Kalmarsunds Gymnasieförbund

Adjungerade tjänstepersoner
Maria Braun, utbildningssamordnare, lärarutbildningskansliet
Jennie Rosander, utbildningssamordnare, lärarutbildningskansliet

Programsida

På vår interna programsida hittar du stöddokument, information om programmet och annat användbart för dig som jobbar inom lärarutbildningen.