Studenter sitter på föreläsning

Ämneslärarprogrammet och KPU

Välkommen till denna samlingssida för ämneslärarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Här hittar du information om programrådet, programspecifika stöddokument med mera.

Nyheter från Lärarutbildningen

Är du med i medarbetargruppen Nyheter från lärarutbildningen?

Gå med i gruppen för att få nyheter och information från Lärarutbildningen i ditt flöde på Medarbetare.

Gå direkt till

Programrådet

Programrådet är en organisatorisk nivå mellan nämnden för lärarutbildningar och institutionerna som medverkar i lärarutbildningen. Råden är en del av nämndens arbete med kvalitetssäkring av utbildningarna.

I programråden ingår lärarutbildare från institutionerna, en extern ledamot och en studentrepresentant. Vid möten deltar också programmets utbildningssamordnare som är anställd på lärarutbildningskansliet.

Mer information om ledamöter och mötestider för programrådet för ämneslärarexamen hittar du här!

Kontaktpersoner

Årshjul

I detta årshjul visas programrådets möten, ämnesrepresentantträffar, gemensamma dagar för lärarutbildningen samt studentrelaterade aktiviteter så som programstrimmeträffar. Håll pekaren över aktiviteten för mer information. Du kan även ta del av årshjulet via denna länk

Övningsskolor

Lärarutbildningsportalen

 

På Lärarutbildningsportalen hittar du allmän, och programspecifik, info om VFU och övningsskolor. 

I en ny förordning om utbildning till lärare och förskollärare anges det att studenterna ska genomföra övervägande del av sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på övningsskolor och övningsförskolor. Här finns samlad information om hur det arbetet går till och hur det berör ämneslärarprogrammet.

Digital poster

För att öka kunskapen om ämneslärarprogrammets olika inriktningar internt och för att synliggöra programmets unika bredd initierade programrådet 2021 ett uppdrag där varje ämne/ämneskluster fick skapa en digital poster-presentation om sitt ämne. I fliken nedan kan du ta del av dessa presentationer.

Programspecifika stöddokument

Här hittar du stöddokument som är specifika för ämneslärarprogrammet och KPU. Styrdokument som rör hela lärarutbildningen hittar på du på vår gemensamma sida innehållande fastställda styrdokument

Samtliga dokumentlänkar leder till Box om inte annat anges. Du behöver logga in på Box för att ta del av dokumenten.