Studenter går utomhus på campus

Förskollärarprogrammen

Välkommen till denna samlingssida för förskollärarprogrammen. Här hittar du information om programrådet, programspecifika stöddokument med mera.

Nyheter från Lärarutbildningen

Är du med i medarbetargruppen Nyheter från lärarutbildningen?

Gå med i gruppen för att få nyheter och information från Lärarutbildningen i ditt flöde på Medarbetare.

Gå direkt till

Programrådet

Programrådet är en organisatorisk nivå mellan nämnden för lärarutbildningar och institutionerna som medverkar i lärarutbildningen. Råden är en del av nämndens arbete med kvalitetssäkring av utbildningarna.

I programråden ingår lärarutbildare från institutionerna, en extern ledamot och en studentrepresentant. Vid möten deltar också programmets utbildningssamordnare som är anställd på lärarutbildningskansliet.

Mer om programrådet för förskollärarexamen hittar du här!

Nyhetsbrev

Programrådet för förskollärarexamen skriver ett par gånger per termin ett nyhetsbrev. Dessa hittar du här. 

Nyhetsbrev för 2024

Nyhetsbrev för 2023

Övningsförskolor

Lärarutbildningsportalen

 

På Lärarutbildningsportalen hittar du allmän, och programspecifik, info om VFU och övningsförskolor. 

I en ny förordning om utbildning till lärare och förskollärare anges det att studenterna ska genomföra övervägande del av sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på övningsskolor och övningsförskolor. Här finns samlad information om hur det arbetet går till och hur det berör förskollärarprogrammet. 

Det är det campusbaserade förskollärarprogrammet, LGFOR, som främst berörs av övningsförskolor. 

Undervisning i LGFOP

I förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan (LGFOP) är gemensam undervisning förlagd till två dagar varannan vecka. I tabellen nedan visas när respektive kull har sin undervisning.

Kull
Dagar
Veckor
Kull -24
Tisdag-onsdag
Jämna veckor
Kull -23
Tisdag-onsdag
Udda veckor
Kull -22
Torsdag-fredag
Jämna veckor
Kull -21
Torsdag-fredag
Udda veckor

Programspecifika stöddokument

Här hittar du stöddokument som är specifika för förskollärarprogrammen. Styrdokument som rör hela lärarutbildningen hittar på du på vår gemensamma sida innehållande fastställda styrdokument

Samtliga dokumentlänkar leder till Box om inte annat anges. Du behöver logga in på Box för att ta del av dokumenten.