Internationella möjligheter

Lärarstudenter vid Linnéuniversitetet har flera möjligheter att bedriva delar av sina studier utomlands, bland annat genom ämnesstudier, verksamhetsförlagd utbildning eller uppsatsskrivande, men också möjligheten att ta vara på den mångkultur som finns på campus i Kalmar och Växjö. Internationalisering på hemmaplan kan också bedrivas inom kurser i lärarutbildningen. Genom internationalisering har studenter möjlighet att bygga upp sin interkulturella kompetens för sitt framtida yrke.

Information om internationella möjligheter för lärarstudenter presenteras på följande sida Internationella möjligheter för lärarstudenter.

Vad som gäller för studenter inom varje specifikt program kan du läsa på MyMoodle.

Verksamhetsförlagd utbildning utomlands

Lärarstudenter vid Linnéuniversitetet har möjlighet att förlägga delar av sin verksamhetsförlagda utbildning utomlands. Detta för att leva upp till lärosätets intentioner att vara ett ’modernt, internationellt universitet i Småland’. Samtliga studenter har därför utpekade VFU-perioder som med fördel kan förläggas till partnerskola utomlands. 

På följande sida kan du läsa mer om informationen till studenter: Verksamhetsförlagd utbildning i utlandet.

Kansliet för lärarutbildningar ansvarar för den administrativa processen kring utlands-VFU och har tagit fram diverse stödmaterial för detta: