Styrdokument för lärarutbildningen

Här hittar du styrdokument som är fastställda av nämnden för lärarutbildningar och vicerektor för lärarutbildningarna.

Linnéuniversitetets styrdokument 

Linnéuniversitetets lokala styrdokument hittar du på på denna sida:

Lärarutbildningens styr- och stöddokument

I syfte att docka i överliggande processbeskrivning samt erhålla struktur för lärarutbildningens styr- och stöddokument har Riktlinje för styr- och stöddokument, lärarutbildningen tagits fram. Riktlinjen gäller styrdokument som beslutas av nämnden för lärarutbildningar eller av vicerektor för lärarutbildningarna, utifrån delegation. Riktlinjen omfattar även tillämpliga stöddokument för verksamhetens genomförande, utifrån beslutade styrdokument.

Övergripande

Utbildning

Forskning

Samverkan