Kopparstick detalj blomma

Organisationsschema

Här hittar du bild av Linnéuniversitetets organisationsschema.

Organisationsskiss
Linnéuniversitetets organisation 2024