HR-avdelningen, HR

HR-avdelningens medarbetare är Linnéuniversitetets internkonsulter inom HR-området. Vårt arbete ska bidra till effektiva och rationella processer, som stödjer organisatorisk, akademisk och professionell utveckling för Linnéuniversitetet och dess medarbetare.

HR-avdelningens ansvarsområden är:
-  Rekrytering
-  Kompetensutveckling
-  Organisationsutveckling
-  Löner och förmåner
-  Fysisk och psykosocial arbetsmiljö och hälsa
-  Avveckling


Vi arbetar för att Linnéuniversitetet ska vara en miljö där alla – såväl anställda och studenter som tillfälliga besökare – behandlas med värdighet och respekt. Även frågor som delaktighet, mångfald och ett inkluderande synsätt hör till våra grundläggande värderingar.


Välkommen att kontakta oss!