HR-avdelningen, HR

Vårt uppdrag är att med hög kvalitet stödja och utveckla HR-processerna för hela Linnéuniversitetet. Tillsammans skapar vi hållbara förutsättningar för arbete.

HR-avdelningen är ett stöd inom nedanstående områden:

-  Rekrytering
-  Kompetensutveckling
-  Organisationsutveckling
-  Löner och förmåner
-  Fysisk-,organisatorisk och social arbetsmiljö  
-  Hälsa 
-  Omställning

Vårt mål är att med hög kompetens, engagemang och ett hållbart arbetssätt skapa en attraktiv arbetsplats. 

Välkommen att kontakta oss!