HR-sektionen

Ekonomihögskolan, FEH
Management, MAN - Jessica Drott
Marknadsföring och Turismvetenskap, MTS - Kristofer Stahl
Nationalekonomi och statistik, NS - Kristofer Stahl
Kansli FEH - Jessica Drott

Fakluteten för hälso- och livsvetenskap, FHL
Biologi och miljö, BOM - Marianne Palmér 
Hälso- och vårdvetenskap, HV - Madeleine Sjöstedt
Kemi och biomedicin, KOB - Stina Andersson
Medicin och Optometri, MEO - Stina Andersson
Psykologi, PSY - Madeleine Sjöstedt
Kansli FHL - Marianne Palmér

Fakulteten för konst och humaniora, FKH
Design, DE - Stiina Salmgren
Film och litteratur, IFL - Emmy Andersson 
Kulturvetenskaper, KV - Maria Furbring 
Medieinstitutet FOJO - Emmy Andersson
Medier och journalistik, MJ - Josefin Grahn
Musik och bild, MB - Emmy Andersson
Språk, SPR - Josefin Grahn
Svenska språket, SV - Josefin Grahn
Kansli FKH - Maria Furbring

Fakulteten för samhällsvetenskap, FSV
Didaktik och lärandes praktik, DLP - Karolina Österdahl
Idrottsvetenskap, ID - Ulrika Petersson
Kriminologi och polisiärt arbete, KP - Ulrika Petersson
Pedagogik och lärande, PEL - Karolina Österdahl
Samhällsstudier, SS - Oskar Sandgren
Socialt arbete, SA - Oskar Sandgren
Statsvetenskap, STV - Ulrika Petersson
Kansli FSV - Ulrika Petersson

Fakulteten för teknik, FTK
Byggd miljö och energiteknik, BET - Jesper Pettersson
Byggteknik, BT - Linda Wincent
Datavetenskap och medieteknik, DM - Erika Hjelmer
Fysik och elektroteknik, IFE - Linda Wincent
Informatik, IK - Jesper Pettersson
Maskinteknik, MT - Linda Wincent
Matematik, MA - Erika Hjelmer
Sjöfartshögskolan, SJÖ - Linda Wincent
Skog och träteknik, SOT - Jesper Pettersson
Kansli FTK - Hanna Holgersson

Nämnden för lärarutbildning, NLU
Kansli NLU - Catharina Ljungberg Johansson

Förvaltning
Ekonomiavdelningen, EK - Stina Andersson
Externa relationer, ER - Helena Birath
HR-avdelningen, HR - Karolina Österdahl
IT-avdelningen, IT - Marie Kalebsson
Kommunikationsavdelningen, KOM - Marie Kalebsson
Lokal- och serviceavdelningen, LOS - Hanna Holgersson 
Rektor - Ulf Sernelin
Studerandeavdelningen, STUD - Emma Dahlberg
Universitetsdirektör, UD - Ulf Sernelin
Universitetsledningens kansli, UK - Stina Andersson
Utveckling fysisk miljö - Catharina Ljungberg Johansson

Internrevision - Ulf Sernelin

Universitetsbiblioteket, UB - Emma Dahlberg