HR-partner


HR-partner för

 • Inst. för datavetenskap och medieteknik
 • Inst. för matematik
 • Kansliet vid fakulteten för teknik

HR-partner för

 • Inst. för design
 • Inst. för kulturvetenskaper
 • Inst. för kemi och biomedicin
 • Kansliet vid fakulteten för konst och humaniora

HR-partner för

 • Inst. för organisation och entreprenörskap
 • Universitetsledningens kansli

HR-partner för

 • Relocation Lnu

HR-partner för

 • Studerandeavdelningen
 • Universitetsbiblioteket

HR-partner för

 • FOJO
 • Inst. för film och litteratur
 • Inst. för musik och bild

HR-partner för

 • Inst. för medier och journalistik
 • Inst. för språk
 • Inst. för svenska språket

HR-partner för

 • Inst. för byggteknik
 • Inst. för fysik och elektroteknik
 • Inst. för maskinteknik
 • Sjöfartshögskolan

HR-partner för

 • Inst. för marknadsföring
 • Inst. för ekonomistyrning, logistik och rättsvetenskap 

HR-partner för

 • IT-avdelningen
 • Kommunikationsavdelningen
 • Kansliet vid nämnden för lärarutbildningen

HR-partner för

 • Avdelningen för externa relationer
 • Lokal- och serviceavdelningen
 • Kansliet vid fakulteten för hälso- och livsvetenskaper

HR-partner för

 • Ekonomiavdelningen
 • Inst. för polisiärt arbete
 • Inst. för statsvetenskap
 • Kansliet vid fakulteten för samhällsvetenskap

HR-partner för

 • Inst. för ekonomistyrning, logistik och rättsvetenskap
 • Inst. för nationalekonomi och statistik
 • Kansliet vid Ekonomihögskolan

HR-partner för

 • Inst. för biologi och miljövetenskap
 • Inst. för medicin och optometri

HR-partner för

 • Inst. för socialt arbete
 • Inst. för samhällsstudier
 • Inst. för idrottsvetenskap

HR-partner för

 • Internrevisor
 • Rektor
 • Universitetsdirektör

HR-partner för

 • Inst. för hälso- och vårdvetenskap
 • Inst. för psykologi

HR-partner för

 • Inst. för byggd miljö och energiteknik
 • Inst. för informatik
 • Inst. för skog och träteknik

HR-partner för

 • HR-avdelningen
 • Inst. för didaktik och lärares praktik
 • Inst. för pedagogik och lärande