Utvecklingskonsulter

Utvecklingskonsulterna vid HR-avdelningen samarbetar med HR-partner i stödet till chefer och medbetare i organisationen. Våra huvudsakliga arbetsområden är:

  • Arbetsmiljö och hälsa, samt arbetet för lika villkor
  • Chefs- och ledarutveckling
  • Krishantering och krisstöd
  • Kompetensutveckling

Utvecklingskonsulter