Lönesektionen

Ekonomihögskolan, FEH
Malin Göransson

Fakluteten för hälso- och livsvetenskap, FHL
Camilla Hägg Carlsson

Fakulteten för konst och humaniora, FKH
Åsa Chronvall

Fakulteten för samhällsvetenskap, FSV
Mostafa Mohammad

Fakulteten för teknik, FTK
Pia Nilsson

Nämnden för lärarutbildning, NLU
Johan Jodenius

Förvaltning                                                                                          Universitetsgemensamt - Camilla Hägg Carlsson                          Ekonomiavdelningen, EK - Johan Jodenius
Externa relationer, ER - Johan Jodenius
HR-avdelningen, HR - Charlotte Annetun
IT-avdelningen, IT - Johan Jodenius
Kommunikationsavdelningen, KOM - Johan Jodenius
Lokal- och serviceavdelningen, LOS - Anna-Karin Bjuvsjö Johansson
Studerandeavdelningen, STUD - Anna-Karin Bjuvsjö Johansson
Universitetsledningens kansli, UK - Malin Göransson
Utveckling fysisk miljö - Anna-Karin Bjuvsjö Johansson                                            

Universitetsbiblioteket, UB - Johan Jodenius