Kvalitetsutskottet

Kvalitetsutskottet utgjorde fram till och med 2023 ett stöd till rådet för utbildning och lärande och arbetade på rådets uppdrag med fokus på utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Utskottets uppdrag

Kvalitetsutskottet övergripande uppdrag var att samordna universitetets arbete med utbildningskvalitet.

I Kvalitetsutskottets uppdrag ingick följande:

  • Följa och utveckla universitetets systematiska arbete med utbildningskvalitet
  • På övergripande/universitetsgemensam nivå följa, analysera och föreslå åtgärder utifrån resultaten från treklövergranskningarna
  • Följa och samordna arbetet med universitetskanslersämbetets lärosätesutvärderingar
  • Bedriva omvärldsbevakning samt sprida information om kvalitetsarbete
  • Bereda styr- och kvalitetsdokument.

Utskottet kontaktas via rul@lnu.se.

 

Sammansättning och ledamöter

Kvalitetsutskottet hade följande sammansättning

  • en ordförande

  • två studentrepresentanter

  • en ledamot för vardera fakultet/NLU


Ständigt adjungerad

Ordförande i Forskarutbildningsutskottet

Utbildningsledare eller motsvarande.