Kvalitetsutskottet

Kvalitetsutskottet utgör ett stöd till Rådet för utbildning och lärande och arbetar på rådets uppdrag med fokus på utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Utskottets uppdrag

Kvalitetsutskottet övergripande uppdrag är att samordna universitetets arbete med utbildningskvalitet.

I Kvalitetsutskottets uppdrag ingår följande:

 • Följa och utveckla universitetets systematiska arbete med utbildningskvalitet
 • På övergripande/universitetsgemensam nivå följa, analysera och föreslå åtgärder utifrån resultaten från treklövergranskningarna
 • Följa och samordna arbetet med universitetskanslersämbetets lärosätesutvärderingar
 • Bedriva omvärldsbevakning samt sprida information om kvalitetsarbete
 • Bereda styr- och kvalitetsdokument.

Utskottet kan kontaktas via rul@lnu.se.

 

Sammansättning och ledamöter

Kvalitetsutskottet har följande sammansättning

 • en ordförande

 • två studentrepresentanter

 • en ledamot för vardera fakultet/NLU

Ledamöter

Brita Johansson-Cederblad, FHL, ordförande

Åsa Gustavsson, FEH

Liselott Årestedt, FHL

Anders Åberg, FKH

Per Dannefjord, FSV

Päivi Jokela, FKT

Hanna Palmér, NLU

Louise Ahlström, Linnékåren

Axel Lunden, Linnékåren

Ständigt adjungerade

Ordförande i Forskarutbildningsutskottet, David Brunt

Utbildningsledare eller motsvarande. 

 

Utskottets sammanträden

Utskottet sammanträder 3-4 gånger per termin.

Mötestider våren 2021

 • 22 januari, kl 9.00-12.00
 • 26 mars, kl 9.00-12.00
 • 28 maj, kl 9.00-12.00