Rådet för god forskningssed

Vid Linnéuniversitetet har rektor inrättat ett råd för god forskningssed. Rådet hanterar på rektors uppdrag misstankar om avvikelser från god forskningssed. Rådets uppdrag är även att stödja forskningsrådet i det systematiska och proaktiva arbetet med god forskningssed och forskningsetiska perspektiv.

Rådet består av fem ledamöter, som utses av rektor. Varje fakultetsområde representeras. Till rådet knyts även juridisk kompetens.

Uppdragsbeskrivning Rådet för god forskningssed.

Adjungerad ledamot

Advokat Christian Olofsson