Säkerhetsavdelningen

Säkerhetsavdelningen leder och utvecklar säkerhetsarbetet och säkerhetsorganisationen vid Linnéuniversitetet.

Avdelningen inrättades i april 2024 och leds av tf säkerhetschef. Säkerhetschefen har ett ansvar att samordna hanteringen av övergripande säkerhetsfrågor samt att besluta om säkerhetsåtgärder vid universitetet.

Från och med 1 juni 2024 kommer informationssäkerhet att ingå som ett ansvarsområde. Säkerhetsavdelningen är under uppbyggnad.