Studerandeavdelningen

Studerandeavdelningens uppdrag är att ge stöd och service, effektivt och rättssäkert till studenter och institutioner.

Du kan vända dig till studerandeavdelningen när det gäller frågor som berör:

 • central studie- och yrkesvägledning
 • karriärvägledning
 • samordnare av pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning
 • studenthälsan
 • antagning
 • ladok/kursinfo
 • examen
 • tillgodoräknandeprocessen
 • utlandsstudier
 • inresande utbytesstudenter
 • disciplinnämnden

Gå gärna in och titta på respektive enhet.