Personal

Avdelningschef - Studerandeavdelningen

Charlotte Kipowski - avdelningschef
Telefon: 0470-708555
E-post: charlotte.kipowski@lnu.se
Placeringsort: Växjö

 

Antagningen

Peter Citron - Sektionschef
Tel: 0470-70 84 09
Mobil: 0702-78 88 54
E-post: peter.citron@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Caroline Abrezol - Antagningshandläggare
Tel: 0470-70 81 43
E-post: caroline.abrezol@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Robert Andersson - Antagningshandläggare
Tel: 0470-76 78 19
E-post: robert.andersson@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Per Branthle - Antagningshandläggare
Tel: 0480-44 69 79
E-post: per.branthle@lnu.se
Placeringort: Kalmar

Hanna Lusth - Antagningshandläggare
Tel: 0480-44 60 13
E-post: hanna.lusth@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Carina Hermansson - Antagningshandläggare
Tel: 0480-44 60 61
E-post: carina.hermansson@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Kristina Huolman - Antagningshandläggare, Ansvarig högskoleprovet
Tel: 0470-70 85 44
E-post: kristina.huolman@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Johanna Palm - Antagningshandläggare
Tel: 0470-70 85 84
E-post: johanna.k.palm@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Malin Stenqvist - Antagningshandläggare
Tel: 0480-44 61 63
E-post: malin.stenqvist@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Elisabeth Carlsson - Antagningshandläggare
Tel: 0480-44 62 19
E-post: elisabeth.ec.carlsson@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

International office

Maria Eriksson - Sektionschef, Internationell koordinator
Tel: 0470-70 82 48
E-post: maria.eriksson@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Åsa Dahlberg - Internationell koordinator
Tel: 0470-70 88 35
E-post: asa.dahlberg@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Marie Karlsson - Internationell koordinator
Tel: 0470-70 81 17
E-post: marie.karlsson@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Jessica Lind - Internationell koordinator
Tel: 0470-70 88 62
E-post: jessica.lind@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Malin Matic – ekonom
Telefon: 0480-44 60 07
E-post: malin.matic@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Ida Willander - Internationell koordinator
Tel: 0470-70 89 25
E-post: ida.willander@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Andreas Poltan - Internationell koordinator
Tel: 0470-76 72 20
E-post: andreas.poltan@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Tillgodoräknande, examen, validering och systemstöd. Disciplinärenden.

Katarina Holm - Sektionschef
Tel: 0470-70 89 46
E-post: katarina.holm@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Kristina Anschütz - Examenshandläggare
Tel: 0470-70 87 21
E-post: examen@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Hanna Björndahl  - Handläggare tillgodoräknanden
E-post: hanna.bjorndahl@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Hampus Delborn - Förvaltningsledare, Ladok/Kursinfo
Tel. 0480-44 60 54
E-post: hampus.delborn@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Jirina (Nina) Fahlén Jonsson - Systemansvarig
Tel: 0480-44 69 89
E-post: jirina.jonsson@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Dan Fogby - Handläggare tillgodoräknanden
Tel: 0480-44 60 57
E-post: dan.fogby@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Anna Holmström - Handläggare disciplinnämnden
Tel. 0470-70 82 89
E-post: anna.holmstrom@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Camilla Karlsson - Ladokhandläggare
Tel. 0480-44 62 03
E-post: camilla.karlsson@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Desirée Persson - Funktionsansvarig examen & tillgodoräknande; Handläggare disciplinnämnden
Tel: 0470-70 87 45
E-post: desiree.persson@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Hanna Törnblom - Ladokhandläggare
Tel. 0480-49 76 01
E-post: hanna.tornblom@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Britt-Marie J Widén - Examenshandläggare
Tel: 0480-44 60 60
E-post: examen@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Martin Willander - Examenshandläggare
Tel: 0470-70 82 89
E-post: examen@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Catherine Zetterqvist - Ladokhandläggare
Tel: 0480-44 69 04
E-post: catherine.zetterqvist@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning/
Studie- och karriärvägledare

Linda Levin - Sektionschef, Central studievägledare
Tel: 0470-70 85 48
E-post: linda.levin@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Fanny Elheim - Karriärvägledare
Tel: 0470-70 84 05
E-post: fanny.elheim@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Sofie Edström - Karriärvägledare
Telefon: 0480-44 62 38
E-post: sofie.edstrom@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Kajsmari Engdahl - Central studievägledare
Tel: 0480-44 60 56
E-post: kajsmari.engdahl@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Pernilla Stahl - Central studievägledare
Tel: 0480-44 63 86
E-post: pernilla.stahl@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Emma Krig - Central studievägledare
Tel: 0470-70 82 80
E-post: emma.krig@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Maria Sahlström - Central studievägledare
Tel: 0470-7089 08
E-post: maria.sahlstrom@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Mari Ericsson - Pedagogisk samordnare för studenter med funktionsnedsättning
Tel: 0470-70 81 95
E-post: mari.ericsson@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Anna Nymark - Pedagogisk samordnare för studenter med funktionsnedsättning
tjänstledig
Placeringsort: Växjö

Mathilda Karlsson - Pedagogisk samordnare för studenter med funktionsnedsättning
Tel: 0480-44 64 90
E-post: mathilda.karlsson@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Petter Andersson - Pedagogisk samordnare för studenter med funktionsnedsättning
Tel: 0480-44 67 44
E-post: petter.andersson@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Frida Heinmets - Pedagogisk samordnare för studenter med funktionsnedsättning
Telefon: 0470-70 85 12
E-post: frida.heinmets@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Oscar Bauer – mentorskoordinator
E-post: oscar.bauer@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Annie Heiderup – mentorskoordinator
Telefon: 0470-76 70 10
E-post: annie.heiderup@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Studenthälsan

Maria Larsson - Sektionschef
Tel: 0480 - 44 60 95
E-post: maria.larsson@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Annika Axelsson - Gestaltterapeut
Tel: 0470-70 88 11
E-post: annika.axelsson@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Gunilla Carrington - Kurator
Tel: 0480-44 64 85
E-post: gunilla.carrington@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Kristina Ekegren - Kurator
Tel: 0470-70 84 80
E-post: kristina.ekegren@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Ellen Krooneman - Kurator
Tel: 0470-70 88 00
E-post: ellen.krooneman@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Annelie Lundberg - Kurator
Telefon: 0470-70 82 66
E-post: annelie.lundberg@lnu.se
Placeringsort: Växjö

Elin Petersson – Kurator
Tel: 0480- 44 60 40
E-post: elin.k.petersson@lnu.se
Placeringsort: Kalmar

Linda Wörndle - Kurator
tjänstledig
Placeringsort: Växjö