Universitetsbiblioteket, UB

Universitetsbibliotekets övergripande uppdrag är att stödja utbildning, forskning och samverkan. Universitetsbiblioteket är en lärandemiljö och en resurs för informationsförsörjning, kunskapsspridning och bildning. Arbetet ska ske i dialog med universitetets studenter, lärare och forskare.

Sektion högskolepedagogik

Sektion lärmiljö

Sektion media och system

Sektion vetenskaplig kommunikation