Biblioteksstyrelsen

Bibliotekstyrelsen har ett övergripande ansvar för universitetsbibliotekets styrning och är en arena för frågor om prioriteringar och riktning. Biblioteksstyrelsen bidrar utifrån utbildningens och forskningens behov till universitetsbibliotekets verksamhetsutveckling.

Biblioteksstyrelsen fattar inom universitetsbibliotekets ansvarsområde beslut om:

  • verksamhetsplan och budget samt uppföljning via verksamhetsberättelse,
  • övergripande styr- och kvalitetsdokument,
  • inriktning för universitetets högskolepedagogiska arbete, efter samordning och förankring i Rådet för utbildning och lärande.

Biblioteksstyrelsens ledamöter 2024

Niklas Ammert, prorektor, mötesordförande
Susanne Ackum, dekan FEH
Daniel Alvunger, dekan FSV
Jesper Andersson, dekan FTK
Ian Nicholls, dekan FHL
Bodil Petersson, dekan FKH
Lars Behrenz, vicerektor för utmaningsdriven kunskapsbildning och analys
Hanna Palmér, vicerektor NLU
Therése Iveby Gardell, universitetsdirektör
Beatriz Carlsson Pecharroman, studentrepresentant, Linnékåren
Miriam Parkkinen, studeranderepresentant, Linnékåren
Lotta Gustafsson, bibliotekschef
Sara Kjellberg, bibliotekschef, Malmö universitetsbibliotek, extern ledamot