DELTA

DELTA är Linnéuniversitetets årliga internkonferens för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom högskolepedagogiska frågor. Konferensen arrangeras av Sektion högskolepedagogik.

DELTA 2021

Årets DELTA-konferens tar upp frågan om hur vi kan bygga på våra erfarenheter från den digitala omställningen 2020 och diskutera hur vi kan skapa bra undervisning som förenar campus och distans. Hur skapar vi kurser som är både inkluderande och tillgängliga för alla?

Konferensen lyfter fram goda exempel, bland annat från de satsningar som har gjorts i fakulteterna kring regeringsuppdraget (Nätbaserat som stödjer regional tillgång på professionsutbildningar) men också erfarenhetsutbyte i temagrupper över fakultets- och ämnesgränser.

Program och anmälningsformulär finns på konferensens evenemangssida.

 

Tidigare DELTA-konferenser

DELTA 2020