it

DELTA

DELTA är Linnéuniversitetets årliga konferens för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom högskolepedagogiska frågor. Konferensen arrangeras av Sektion högskolepedagogik.

DELTA 2023, 22-23 mars

Tema för 2023 års konferens är Resurser för lärande.

På konferensen får du stifta bekantskap med resurser framtagna att stödja studenters kunskaper och färdigheter, resurser för utbildningsplanering och utveckling och resurser som kan utgöra innehåll i undervisning. 

Se konferensens evenemangssida för program och anmälan.