Bild på en vägg där det står Linnéuniversitetet på väggen i stora bokstäver.

Universitetsledningens kansli

Universitetsledningens kansli har som huvudsaklig uppgift att vara ett strategiskt och beredande stöd till universitetsledningen.

Universitetsledningens kansli (UK) är ett administrativt och beredande stöd för främst universitetsledningen; rektor, prorektor, vicerektorer universitetsdirektör och universitetsstyrelsen. Kansliets ansvarar också för universitetets arkiv och registratur, vilket innebär att bedriva en korrekt och rättssäker diarieföring och arkivering av handlingar. Även sekretessbedömning, utlämnande av allmänna handlingar och myndighetens hantering av personuppgifter samordnas. 

Kansliets ansvarar för universitetets övergripande hantering och kvalitetssäkring av myndighetsutövning ur ett rättssäkerhetsperspektiv. I kansliets uppdrag ingår utredningar, ärendehandläggning, samordning av interna regelverk, universitetets beslutsstruktur, samt relevant juridik inom tillhörande områden.