Universitetets ledning

Linnéuniversitetets högsta ledning består av rektor, prorektor och universitetsdirektören.

Rektor

Rektor utses av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen och är universitetets högsta chef och främsta företrädare. Rektor ansvarar bland annat för att de mål som universitetsstyrelsen beslutar om uppnås. 

Linnéuniversitets rektor under mandatperioden 1 oktober 2017 till och med 30 september 2023 är Peter Aronsson.

Prorektor

Prorektor utses av universitetsstyrelsen för högst sex år.  Prorektor är rektors ställföreträdare. Linnéuniversitetets prorektor för mandatperioden 1 januari 2021 fram till 31 december 2023 är Niklas Ammert. 

Universitetsdirektör

Universitetsdirektör är Therése Iveby Gardell. Universitetsdirektören ansvarar under rektor för universitetets administration samt för de uppgifter som gäller för den gemensamma förvaltningsorganisationen.

Ledningsgruppen

Förutom rektor, prorektor och universitetsdirektör består ledningsgruppen av vicerektorer och dekaner.

Vicerektorer

Vicerektorerna är utsedda av rektor:

Mer information från ledningen

Som medarbetare möter du olika personer ur ledningen i Café Linné, i Ledningsbloggen, i nyheter och inbjudan till olika interna evenemang och forum som du får i grupp Linnéuniversitetet på Medarbetare.