Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen svarar för service, ledning och samordning av vissa för universitetets gemensamma och övergripande frågor.

Förvaltningen organiseras i nio avdelningar. Universitetsdirektören är universitetsförvaltningens chef och avdelningscheferna ingår i universitetsförvaltningens chefsgrupp.

Linnéuniversitetets förvaltning består av avdelningarna: ekonomiavdelningen, IT-avdelningen, lokal- och serviceavdelningen, säkerhetsavdelningen, avdelningen för externa relationer, HR-avdelningen, kommunikationsavdelningen, studerandeavdelningen, universitetsledningens kansli.
Linnéuniversitetets förvaltning. Klicka här för större bild.

Avdelningar