Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen svarar för service, ledning och samordning av vissa för universitetets gemensamma och övergripande frågor.

Förvaltningen organiseras i avdelningarna:

Universitetsdirektören är universitetsförvaltningens chef och avdelningscheferna ingår i universitetsförvaltningens chefsgrupp. Beslut av universitetsdirektören fattas i samband med rektors beslutsmöte.