Rekrytering dekaner och prodekaner 2020

Linnéuniversitetet gör en gemensam utlysning av uppdragen som dekan och prodekan för samtliga fem fakulteter för en gemensam period, 2021-2025. Här publiceras information om processen som beräknas pågå under 2020.

Linnéuniversitetet gör en gemensam utlysning av fem uppdrag som dekan respektive prodekan för perioden, 2021-2025. Förutom dekanens uppdrag som högsta ledning för fakulteten, har de en viktig roll i Linnéuniversitetets ledningsfunktion och i arbetet i en gemensam ledningsgrupp vilket en gemensam rekryteringsprocess ska stärka.

Processen i korthet

Kanslicheferna har tagit fram förslag på nomineringsgrupp som har beslutats av rektor, profil för sökande har beslutats och HR tar fram annons. Uppdragen  utlystes från slutet av februari till mitten av mars 2020. Nomineringsgrupperna har gjort de första intervjuerna, fakulteterna har fått möjlighet att bjuda in till hearing av sina respektive kandidater, välja ut 2-3 kandidater som sedan går vidare till en central rekryteringsgrupp.

Under maj förväntades rekryteringsgruppen ha max 15 kandidater som hade tackat ja till att gå vidare i processen (namnen har blivit offentliga), intervjuerna genomförs och förlag till beslut lämnas över till rektor. De nya dekanerna involveras i beslut om respektive prodekan.

Tidsplan

Dekan

  • Slutet av januari: Information PO, Kanslichef tar fram förslag på nomineringsgrupp, beslut profil, klart med rekryteringsfirma, ta fram kommunikationsplan, ta fram annons
  • 3 februari Beslut nomineringsgrupp
  • 24 februari-13 april Utlysning
  • Början av mars Förslag på och beslut om rekryteringsgrupp  
  • April Urval och intervjuer (nomineringsgrupp)
  • Maj-september Urvalsarbete med bl a intervjuer och referenstagning
  • Oktober-december Förhandling och beslut

Prodekan

  • Maj-november Nomineringsgruppen tar fram kandidater
  • Augusti-december  Intervjuer, referenstagning
  • November-januari Förhandling och beslut

 

 

FAQ    

Mer information om processen

Välkommen att kontakta biträdande universitetsdirektör Thorbjörn Nilsson som  samordnar processen på central nivå eller fakulteternas kanslichefer som är fakulteternas kontaktpersoner: 

Ekonomihögskolan, Jimmy Rudelius 

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Emma Vestberg

Fakulteten för samhällsvetenskap Marie Hedberg

Fakulteten för konst och humaniora Ulrika Bengtsson-Verde

Fakulteten för teknik Mari Gerdin