Ledningsgruppen

Linnéuniversitetets ledningsgrupp består av rektorsgruppen och dekanerna. Ledningsgruppen organiserar och samordnar aktiviteter för att uppnå de mål som fastslagits i Vision och strategi.