Professorskollegium

Professorskollegium är rektors forum för dialog med professorer vid Linnéuniversitetet kring strategiska frågor. Kollegiet träffas två gånger per år, alternerande mellan Kalmar och Växjö. Mötet hålls huvudsakligen på svenska. Inbjudan skickas cirka en månad i förväg.