Så utses prorektor

Under tio år har vi byggt Linnéuniversitetet till en kreativ kunskapsmiljö. Nu är vi utifrån en ny vision redo att bygga vidare och förverkliga högt ställda mål i ett klimat som präglas av våra värdeord nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Prorektorn är en viktig del i arbetet med att utveckla vår kompetens och sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

I Högskoleförordningen (HF) 2 kap 10 § framgår det att: "Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen."

En ny prorektor för Linnéuniversitetet ska utses för mandatperioden 1 januari 2021 till 31 december 2023. Efter en rekryteringsprocess ska prorektor, som rektors ställföreträdare, utses av universitetsstyrelsen. Styrelsen beslutar om prorektor vid sitt sammanträde den 24 september 2020.

Intresseanmälan eller nominering

Den som uppfyller behörighetskraven enligt HF 2 11§, kan bli nominerad eller anmäla sitt intresse för uppdraget:
"Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor."

Uppdraget att leda och utveckla verksamheten kräver gedigen akademisk erfarenhet, visad god organisationsförmåga, erfarenhet av akademiskt och verksamhetsanknutet ledarskap samt erfarenhet av samarbete inom en ledningsfunktion.

Intresseanmälan för eller nominering till uppdrag som prorektor lämnas skriftligt, med kortfattad beskrivning av kandidatens meriter (inte i form av formell ansökan) via mail till rektor@lnu.se innan den 10 september.

Rådgivande rekryteringsgrupp

Rekryteringsgruppens uppgift är att vara rådgivande till universitetsstyrelsen. I arbetet med rekryteringen ska rekryteringsgruppen ta ställning till inkomna nomineringar och intresseanmälningar. De kandidater som sorteras fram ska ges möjlighet att presentera sig för rekryteringsgruppen, vilken kommer att kunna ställa frågor till kandidaterna. Rekryteringsgruppen lämnar en samlad redovisning till universitetsstyrelsen, som därefter utser prorektor.

Rekryteringsgruppen ska bestå av:

  • Ordförande: rektor
  • Akademin: fem lärarrepresentanter, en från vardera av de fem fakulteterna (utses av respektive dekan)
  • Stödverksamheten: tre T/A-personer (utses av universitetsdirektören)
  • Studentrepresentation: en student (utses av Linnéstudenterna)

Rekryteringsgruppens uppstartsmöte är planerat till den 1 juni kl. 14.00.

Det utses ingen specifik representant för lärarutbildningen då de saknar egen undervisande/forskande personal.

Fakulteterna och Linnéstudenterna förväntas inkomma med namn på representanter senast den 15 maj till sekreterare.uk@lnu.se.

Eventuella frågor rörande processen eller tidplanen går bra att ställa till sekreterare.uk@lnu.se.