Linnéuniversitetets styrelse

Universitetsstyrelsen är Linnéuniversitetets högsta beslutande organ.

Universitetsstyrelsen består av femton ledamöter. De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen, normalt för tre år. Nedanstående externa ledamöter har utnämnts för perioden 1 maj 2020 till 30 april 2023.

Lärarna har tre representanter vilka utses genom val inom universitetet, för tre år. Nuvarande lärarrepresentanter är valda för perioden 2022-2024.

I styrelsen ingår även tre studeranderepresentanter som utses efter varje kårval samt rektor Peter Aronsson. Därtill har personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt.

Huvudföredragande i universitetsstyrelsen är universitetsdirektören.

Styrelsens sekreterare är chefssekreteraren, sekreterare.uk@lnu.se

Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen i samband med styrelsemöte 29 april 2022. Johannes Rydström

Ledamöter

Ordförande

 • Kerstin Hermansson
  Styrelseledamot, Swedbank

Rektor

 • Peter Aronsson
  Professor i historia

 

Externa ledamöter

 • Tommy Eklund
  VD Fortnox

 • Nils Eriksson
  VD Agalv

 • Anders Henriksson
  2:e vice ordförande i Sveriges kommuner och regioner, SKR

 • Sara Meunier
  Vice VD Inera

 • Karin Röding

 • Mats Sandgren
  Civiljägmästare, styrelseledamot Södra
 • Stacey Lynne Sörensen
  Professor i fysik och avdelningsföreståndare vid Lunds universitet

Lärarrepresentanter

 • Viktoria Grahn Johansson
  Institutionen för fysik och elektroteknik 

 • Katarina Swahnberg
  Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

 • Rickard Ulmestig
  Institutionen för socialt arbete

Studentrepresentanter

 • Jessica Hagström
 • Anton Jakobsson
 • Ali Al-Zargan

.