Linnéuniversitetets styrelse

 

Universitetsstyrelsen består av femton ledamöter. De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen, normalt för tre år. Nedanstående externa ledamöter har utnämnts för perioden 1 maj 2020 till 30 april 2023.

Lärarna har tre representanter vilka utses genom val inom universitetet, för tre år. I styrelsen ingår även tre studeranderepresentanter som utses efter varje kårval samt rektor Peter Aronsson. Därtill har personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt.

Huvudföredragande i universitetsstyrelsen är universitetsdirektören. Styrelsens sekreterare är chefssekreteraren, sekreterare.uk@lnu.se

Universitetsstyrelsens sammansättning

Ordförande

Kerstin Hermansson, styrelseledamot i Swedbank (ordförande)
Kerstin Hermansson, styrelseledamot i Swedbank (ordförande)
blank

Rektor

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet Peter Aronsson, pressbilder
blank

Externa ledamöter

Tommy Eklund, vd Fortnox
Tommy Eklund, vd Fortnox
Pia Kinhult, strategisk rådgivare, före detta moderat politiker i Region Skåne
Pia Kinhult, strategisk rådgivare, före detta moderat politiker i Region Skåne Pia Kinhult, pressbilder
Sara Meunier, vice vd på Inera
Sara Meunier, vice vd på Inera
Nils Eriksson, VD/Marknad på Agalv
Nils Eriksson, VD/Marknad på Agalv Nils Eriksson, pressbilder
Mats Sandgren, civiljägmästare, styrelseledamot Södra
Mats Sandgren, civiljägmästare, styrelseledamot Södra
Stacey Lynne Sörensen, professor i fysik och vicerektor vid Lunds universitet
Stacey Lynne Sörensen, professor i fysik och vicerektor vid Lunds universitet
Ytterligare en person ska utses.
Ytterligare en person ska utses.
blank

Lärarrepresentanter och studeranderepresentanter

Anders Olsson, lärarrepresentant, lektor i företagsekonomi
Anders Olsson, lärarrepresentant, professor i byggteknik med inriktning mot träbyggnadsteknik Anders Olsson. pressbild
Anders Forsman, lärarrepresentant, professor i evolutionär ekologi
Anders Forsman, lärarrepresentant, professor i evolutionär ekologi Anders Forsman, pressbild
Gunilla Byrman, lärarrepresentant, professor i svenska språket
Gunilla Byrman, lärarrepresentant, professor i svenska språket Gunilla Byrman, pressbilder
Rebecka Esselgren, studeranderepresentant
Rebecka Esselgren, studeranderepresentant
Hedvig Steensland, studeranderepresentant
Hedvig Steensland, studeranderepresentant
Johan Nilsson, studeranderepresentant
Johan Nilsson, studeranderepresentant

.