Linnéuniversitetets styrelse

 

Universitetsstyrelsen består av femton ledamöter. De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen, normalt för tre år. Nedanstående externa ledamöter har utnämnts för perioden 1 maj 2020 till 30 april 2023.

Lärarna har tre representanter vilka utses genom val inom universitetet, för tre år. I styrelsen ingår även tre studeranderepresentanter som utses efter varje kårval samt rektor Peter Aronsson. Därtill har personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt.

Huvudföredragande i universitetsstyrelsen är universitetsdirektören. Styrelsens sekreterare är chefssekreteraren, sekreterare.uk@lnu.se

Universitetsstyrelsens sammansättning

Kerstin Hermansson

Kerstin Hermansson, ordförande

styrelseledamot, Swedbank 

 

 

 

 

 

 

Peter Aronsson

Peter Aronsson

rektor Linnéuniversitetet, pressbilder

 

 

 

 

 

 

 

Externa ledamöter

Fotosaknas

Tommy Eklund

VD, Fortnox

 

 

 

 

 

 

Nils Eriksson

Nils Eriksson

VD/Marknad på Agalv, pressbilder

 

 

 

 

 

 

Fotosaknas

Mats Sandgren

civiljägmästare, styrelseledamot Södra

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Meunier

Sara Meunier

vice VD Inera

 

 

 

 

 

 

Stacey Lynne Sörensen

Stacey Lynne Sörensen

professor i fysik och vicerektor vid Lunds universitet

 

 

 

 

 

Fotosaknas

Anders Henriksson

2;e vice ordförande i Sveriges kommuner och regioner., SKR

 

 

 

 

 

 

Lärarrepresentanter

Gunilla Byrman

Gunilla Byrman

professor i svenska språket pressbilder

 

 

 

 

 

 

Anders Forsman

Anders Forsman

professor i evolutionär ekologi, pressbild

 

 

 

 

 

 

Fotosaknas

Anders Olsson

professor i byggteknik med inriktning mot träbyggnadsteknik, pressbild

 

 

 

 

 

 

Studeranderepresentanter

Rebecka Esselgren

Rebecka Esselgren

ordförande, Linnékåren

 

 

 

 

 

 

Axel Lundel

Axel Lundel

Linnékåren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stina Hultberg

Stina Hultberg

Linnékåren
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokollförare

Jenny Jeppsson

Jenny Jeppsson

chefssekreterare, universitetsledningens kansli

 

.