Illustration över Universitetskajen i Kalmar

Universitetskajen- ett stadsintegrerat universitetet i Kalmar