Illustration över Universitetskajen i Kalmar

Universitetskajen- ett stadsintegrerat universitetet i Kalmar

Arbetet med att samla Linnéuniversitetets lokaler i Kalmar till en synlig, kommunikationsnära och stadsnära plats på Universitetskajen pågår för fullt. Stadsintegrationen gör att möten mellan forskare, studenter, näringsliv och offentliga verksamheter blir möjliga – möten som leder till nyskapande, kreativa och entreprenöriella idéer regionalt, nationellt och internationellt.

Här kan du som anställd hitta information som rör den gemensamma framtiden i nya lokaler. Medlemmar i projektet och fler kontaktuppgifter hittar du på projektets webbsidor, där kan du också hitta mer information; https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/projekt-det-stadsintegrerade-universitetet/