Inför flytt

Innan flyttlasset går till nya lokalerna i Universitetskajen i Kalmar har vi tagit fram några tips som kan underlätta i städ- och flyttprocessen. Se också nedan för vilka personer som jobbar med flyttplanering.

Flyttplanering projektgrupp:
Maria Ekstrand LOS – ansvarar för planering utflyttning
Kent Karlsson – LOS – ansvarar för planering inflyttning
Anna-Stina Örnerstig och Helena Meldré LOS – ansvarar för samordning verksamhet flytt speciallokaler, inredning mm.
Anders Månsson FHL – samordning med verksamhet lab FHL samt havsvattenintag mm,
Daniel Sohlborg IT (kablage, AV-utrustning, serverhall)
Jörgen Franzén LOS (lås och säkerhet)
Tommy Andersson EK (upphandling) samordnar planeringen gällande sina ansvarsområden och olika leverantörer mm.
Ted Durdel från KOM kommer att vara stöd gällande kommunikation
Joachim Peters LOS – logistikansvarig
Peter Nordquist huvudskyddsombud

Samordning med verksamheten sker med stöd av flyttkoordinatorer

Policy hantering inredning/utrustning inför flytt

Beslut har skett om en policy för hantering av inredning/utrustning inför flytt:
Nya lokaler på Universitetskajen ska
• Vara enhetliga och representativa
• Medverka till en god arbetsmiljö
• Vara flexibla för framtida förändringar
Inredning till Universitetskajen väljs utifrån dessa förutsättningar

Befintlig inredning och utrustning som flyttas med, exempel
• Stapelbara stolar
• Arbetsstolar
• Arbetsbord
• Arbetsplatsförvaring
Där det är i gott skick, ryms inom respektive etapp och uppfyller krav på enhetlighet.

Inredning och utrustning som ska avyttras hanteras enligt alternativ:
• Omflyttning till lokaler i Växjö
• Försäljning till den hyresgäst som tar över lokalerna
• Avyttras till återbruk, genom upphandlade möbelleverantörer
• Inredning och utrustning som är i för dåligt skick för att hanteras på dessa sätt lämnas till materialåtervinning.

Verksamhetsägd inredning och utrustning beslutar respektive verksamhet om, efter förankring med projektledningen. Exempel på utrustning kan vara skrivbordslampor, ståstödsmattor och utrustning i speciallokaler.

Avfallshantering

Linnéuniversitetet har tagit fram regler för central avfallshantering.
Där betonas att var och en som verkar vid Linnéuniversitetets lokaler är ansvarig för att lämna sitt avfall i rätt behållare.
Kontakta din husvaktmästare för att få information gällande olika sorteringsfraktioner, vid frågor kring avfallshantering eller vid beställning av kärl, säckar och flyttkartonger.

Har du böcker på ditt arbetsrum som inte kommer med vid flytten till Universitetskajen?

Biblioteket är intresserade av böcker som är:
- Ämnesmässigt relevant för universitetets utbildning och forskning.
- En ny titel i vår samling eller används som kurslitteratur.
- Den senaste upplagan eller aktuell innehållsmässigt.
- I hyggligt skick.

Gör så här:
- Har du fåtal böcker? Skicka dem med internposten till UB Kalmar.
- Många böcker? Packa i flyttkartong och be vaktmästarna köra över dem till biblioteket.
- Är du osäker kontakta Jan Rehnman, jan.rehnman@lnu.se, så diskuterar vi hur vi bäst löser det hela.

Växter

Växter får verksamhet ha i egna hyrda lokaler (ej korridorer eller motsvarande öppna ytor alltså). Verksamhet är själva ansvariga för val av växter så att de är lämpliga ur allergisynpunkt och även skötsel av dem. Lokalvården har inte planer på att utöka sina tilläggsuppdrag till att omfatta växter.

Eventuella växter i allmänna utrymmen ska ägas av lokal och säkerhet. Skötsel, val av lämplig placering och typ görs därmed av lokal och säkerhet.

Om verksamhet ska flytta med växter måste de alltså ange en placering inom egna utrymmen som inte är korridor eller motsvarande öppen yta. Ska växterna inte flyttas med är det verksamheten som ansvarar för att växterna tas om hand i samband med att lokalerna rensas ut.