Affärsrätt och avtalsfrågor

Behöver du hjälp i olika avtals- och affärsrättsliga frågor? Har du koll på hur dina immateriella rättigheter hanteras vid ett samverkansavtal? Riskerar du att åta dig saker som du inte kan stå för, exempelvis i ett sekretessavtal (NDA) där myndigheten ju ändå är skyldig att lämna ut handlingar? Vet du hur rättssystemet i ett annat land hanterar eventuella avtalstvister?
Juristen på avdelningen för externa relationer arbetar med just dessa frågor, men är även behjälpliga med andra juridiska frågeställningar.

Exempel på frågor som hanteras är avtal inom:

  • Samverkan
  • Konsortium
  • Forskningsfinansiering
  • Innovation
  • Uppdragsutbildning/-forskning
  • Upphovsrätt
  • Stiftelser

Juristen kan granska de avtalsförslag som upprättats, eller ta fram egna avtalsförslag beroende på verksamhetens önskemål.

Välkommen att fråga oss
Behöver du utbildning, stöd, råd eller information om dessa frågor, eller stöd i förhandlingar? Skicka ett meddelande till anna.gronblad@lnu.se eller ring 0480-44 60 34. Du hittar mig i Falken, Kalmar.