Avtal

Upphovsrätt - rätt till material

I Policyn för material producerat vid Lnu samt i Riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar och rättigheter framgår Linnéuniversitetets hållning avseende material som skapas vid universitetet.

Där framgår även hur imateriella rättigheter ska hanteras för att säkerställa att universitetets och dess anställdas intressen tillvaratas så att den akademiska öppenheten och fortsatt utveckling och spridning av kunskap främjas.

Policy för material producerat vid Linnéuniversitetet

Riktlinjer immateriella tillgångar och rättigheter