AI-assistent - Copilot

AI-assistenten Copilot är Microsofts version av ChatGPT. Som personal vid Linnéuniversitetet har du tillgång till en Enterprise-version av Copilot som har bättre informationssäkerhet än konsumentversionen. I dagsläget är det endast personal som har tillgång till AI-assistenten, den ingår inte i studentlicenserna som det ser ut just nu.

Copilot använder i grunden samma generativa språkmodell som ChatGPT 4 och har motsvarande funktioner:

 • Copilot är uppkopplad på nätet och kan ge referenser till webbsidor och utföra uppgifter baserade på innehållet på webbsidor m.m. Begränsningarna till gammal träningsdata, som i gratisversionen av ChatGPT, finns alltså inte här.
 • Det går att generera bilder, i bakgrunden är det då OpenAIs generativa bildtjänst Dall-E.
 • Det går även att ladda upp bilder och låta tjänsten beskriva, svara på frågor eller utföra uppgifter baserat på innehållet i bilden.

En annan stor och viktig skillnad mot ChatGPT och andra språkmodeller är att Copilot är anpassad för företag och lärosäten. När vi loggar in med våra Lnu-konton får vi en grön sköld och texten "Dina personliga data och företagsdata skyddas i den här chatten" ovanför textrutan. Vilket i praktiken innebär följande:

 • Chat-historiken sparas inte, den tas bort efter att en session avslutas eller löper ut.
 • Datan skickas krypterad till Microsofts servrar.
 • Inmatad data tas bort efter att den har cachats under chatsessionen.
 • Inmatad data används inte för att träna språkmodellen.
 • Plugins kan inte användas, för att undvika att data läcker till tredje part.
 • Mobilappen fungerar inte, men tjänsten går att öppna i webbläsaren på mobilen också.
 • Tjänsten går heller inte att koppla mot ett API.
  Läs mer om informationssäkerheten här: 
  https://learn.microsoft.com/en-us/copilot/privacy-and-protections

Så viss funktionalitet har offrats till förmån för data- och informationssäkerheten.

Här följer några exempel på hur tjänsten kan användas:

 • för att få tillgång till och söka efter information om eller i artiklar, resurser och därigenom spara tid i informationsinhämtning.
 • hjälpa till med att genomföra litteraturöversikter genom att sammanfatta, analysera och ge insikter i forskningsrapporter och artiklar. Det kan hjälpa dig som användare att identifiera nyckelbegrepp, trender och luckor i befintliga texter.
 • användas för att brainstorma idéer för projekt, förslag och experiment. 
 • assistera med framtagandet av texter, inklusive utkast till artiklar, rapporter, ansökningshandlingar och föreläsningsanteckningar. Den kan ge förslag på grammatik och översätta till många olika språk.
 • kan användas för att skapa personliga texter och quiz för studenter. Den kan generera övningsfrågor, förklaringar och pedagogiskt innehåll skräddarsytt efter individuella behov.
 • Förklara eller sammanfatta en text med andra ord.

OBS! Copilot är namnet på flera av Microsofts AI-drivna tjänster, denna webbaserade AI-assistent lik ChatGPT ska inte förväxlas med Copilot som är inbyggd i Windows 11 och Office-programmen.

Viktigt att vara medveten om

Vi vet sedan tidigare att det kan finnas en partiskhet (bias) som kan bli riktigt olycklig, då svaren baseras på träningsdata som speglar innehållet på nätet och vårt samhälle med allt vad det innebär. Vi vet också att språkmodellerna kan ”hallucinera” eller ”ljuga”, två ord som egentligen beskriver mänskliga fenomen och kanske egentligen inte ska blandas in i AI-sammanhang där en språkmodell försöker sätta ihop en ordföljd som verkar rimlig i en viss kontext. Men tokigt kan det bli under vissa omständigheter och det är därför viktigt att dels vara medveten om detta samt att alltid kontrollera materialet som har genererats.

Tänk på vilka uppgifter du matar in

Observera att det inte är tillåtet att dela personuppgifter, känsligt eller sekretessbelagt material i den här typen av molntjänster.

 
Kom igång med Copilot

 1. Gå till copilot.microsoft.com (rekommenderade webbläsare är Microsoft Edge och Chrome)
 2. Klicka på "Logga in" och logga in med ditt lnu-konto. Tänk på att använda användarnamn@lnu.se istället för din vanliga e-postadress. 
 3. Om allt fungerar ska Linnéuniversitetets logotyp finnas uppe till vänster och ovanför chattrutan ska det i grön text stå "Dina personliga data och företagsdata skyddas i den här chatten". Det ska även finnas en grön ruta med texten "Skyddad" uppe till höger. (Om dessa saker inte syns på sidan, ladda om sidan i första hand och rensa cachen i webbläsaren i andra hand.)
 4. När den gröna texten syns är det fritt fram att börja använda AI-assisstenten.

Support

Om du har problem med inloggningen till tjänsten kontakta IT-support.

Om du har frågor kring användningen av AI-assistenten kontakta din lokala IKT-pedagog.

Här hittar du Lnus "Vägledning och rekommendationer för lärare gällande generativ AI".