Sök i diariet internt

Genom Linnéuniversitetets sökportal har du möjlighet söka ärenden och handlingar ur diariet.

Välkommen till Linnéuniversitetets sökportal för diarieförda handlingar. Portalen är tillgänglig för alla anställda. Via portalen kan handlingar från årets början fram till idag sökas ut ur diariet. Det finns dock vissa begränsningar. Det är inte möjligt att söka fram handlingar som omfattas av sekretess eller dataskyddsförordningen. Det går heller inte att söka fram student- eller personalärenden.  

De som behöver söka äldre handlingar eller få tillgång till handling som inte är tillgänglig via sökportalen är välkomna att kontakta någon av universitetets registratorer för ytterligare information (registrator@lnu.se).

Gå till universitetets interna sökportal.

Såhär används sökportalen

På portalen finns fyra vägval för att söka ut en handling ur diariet:

  • Ärendelista
  • Sök ärenden
  • Handlingslista
  • Sök handling
Ärendelista
Via Ärendelista går det att söka ut ärenden som skapas under viss tidsperiod. (Se rullist längst till vänster). Vid en sökning visas ärenden i tidsordning med uppgift om ärendenummer, registreringsdatum och ärendemening. Ett specifikt ärende ur träfflistan tas fram genom att klicka på ärendet i listan.

Sök ärenden
Via Sök ärenden kan ett specifikt ärende sökas ut. Denna sökväg används om diarienumret är känt. Det är även möjligt att söka på enskilda ord som anges i en ärendemening. En sådan sökning resulterar i en träfflista med det sökta ordet i ärendemeningen. Klicka på sökt ärende i träfflistan.

Handlingslista
Sökningar via Handlingslista ger en träfflista på specifika handlingar i ett ärende baserat på när handlingen inkom, expedierades eller upprättades. Handlingslistan kan söka ut handlingar/åtgärder med vissa tidsintervall. Via Handlingslistan visas ärenden med dess handlingsnummer, datum och åtgärd/handling. Klicka på ärendet i träfflistan.

Sök handling
Sök handling ger möjlighet att söka ärenden utifrån viss handlingstyp (se rullist) men även inkommande/utgående datum, handläggare, handlingstyp. Använd de specifika uppgifter som finns avseende ovanstående sökalternativ och sök ut ärendet.

Vid frågor och behov av ytterligare hjälp med utlämnande av handlingar kontakta registrator@lnu.se