Dokumentsamordnare vid Linnéuniversitetet

Fakultetskansliet för teknik

Christina Brandt

Maria Johansson (Sjöfartshögskolan)

Fakultetskansliet för hälso- och livsvetenskap

Pontus Bergström

Fakultetskansliet för samhällsvetenskap

Rositha Randver

Fakultetskansliet för ekonomihögskolan

Ivana Tomic-Kokic

Fakultetskansliet för konst och humaniora

Ylva Forell Gustavsson

Kansliet för lärarutbildning

Jennie Rosander