Disciplinärenden

Tillsammans med störande beteende och trakasserier handlar disciplinärenden om det vi i dagligt tal kallar fusk, det vill säga plagiering, otillåtna hjälpmedel och otillåtet samarbete. På den här sidan kan du läsa om hur du gör för att anmäla en student till disciplinnämnden och hur en anmälan sedan behandlas.

Disciplinärenden hanteras av disciplinnämnden vid Linnéuniversitetet vars arbete leds av rektor. På den här sidan finner du information om hur du går till väga för att anmäla en student till disciplinnämnden och hur en anmälan sedan behandlas.

Anmäla disciplinärende

Om du som lärare/examinator har en grundad misstanke om fusk, störande beteende eller trakasserier gentemot en student ska detta skyndsamt anmälas till rektor, som formellt ansvarar för utredningen av disciplinärenden. Anmälan görs via en specifik blankett, länk till blanketten hittar du längre ner på den här sidan. Under flikarna nedan finner du information om vad ska bifogas anmälan, beroende på vilken typ av misstanke som föreligger.

Hantering