E-möten

E-möten är ett samlingsbegrepp för digitala tjänster som gör det möjligt att ha möten med personer på distans via ljud och bild.

På Linnéuniversitetet har vi tillgång till flera olika tjänster som var och en löser olika behov. De flesta tjänsterna kan du (och dina studenter) använda från din egna dator och/eller en mobil enhet som mobiltelefon eller "läsplatta".

Runt om på universitetet finns också fasta installationer av videokonferensutrustning där man kan koppla upp sig mot andra rum runt om i världen och hålla möten. Dessa rum bokar du via lokalbokningen (förutom i de fall där fakulteteten/institutionen har egna rum).

 Läs om det nya systemet Zoom.