Creator: Cüneyt Rıza Çelik  Copyright: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Microsoft Teams för möten

Teams är en samarbetsplattform och erbjuder en integrerad miljö för projekt och samarbete med stöd för till exempel e-möten, chatt, anteckningar, lagring och formulärhantering.

I Teams finns möjlighet att lagra delad information som inte är känslig och som används under en begränsad period, till exempel vid ett projekt.
När arbetet i ett team är klart behöver du bedöma om informationen ska sparas eller inte.
Om informationen ska sparas behöver du flytta den till annan lagring eftersom teams som har varit inaktiva i ett år raderas.

På sikt kommer Microsoft Teams att ersätta Skype for Business. Linnéuniversitet erbjuder alla medarbetare och studenter tillgång till Office 365, där Teams ingår.