Videokonferens

Videokonferens är ett utmärkt sätt att mötas utan att behöva resa. Din arbetstid blir effektivare, miljön tjänar på det och du kan spara pengar.

I en videokonferens kommunicerar du med ljud och bild. Du kan också använda dokumentkamera för att visa bilder/föremål eller dator för att visa PowerPoint eller film på DVD/CD. Videokonferens används för möten, seminarier, föreläsningar, kurser, intervjuer mm, både inom Sverige och internationellt.

Inom Lnu finns idag ett 40-tal videokonferensutrustningar, de flesta av dessa kan använda HD-kvalitet.

Allmänna studior bokas i TimeEdit eller via Lokalbokningen. Övriga studior bokas genom kontaktperson på respektive institution eller avdelning. För möten inom Lnu (Kalmar-Växjö) boka gärna båda studiorna på en gång.

Kontakta IT-avdelningen för hjälp med att hitta studios/rum i Sverige eller utomlands.