Tips om att använda Zoom i undervisning

Den här artikeln tar upp hur du på bästa sätt använder Zoom i dina kurser. Länkar leder dig vidare till artiklar som visar steg för steg hur du gör.

Zoom är mer än ett videomötesprogram. Det finns mycket mer under huven och rätt utnyttjat kan det överbrygga en hel del pedagogiska problem samtidigt som det hjälper både dig och studenterna att arbeta mer effektivt.
Vi har valt att dela upp artikeln baserat på typiska situationer/behov för att visa vad Zoom kan erbjuda:

Innan kursstart

Kursmöten

Handledning och samarbete

Grupparbeten och redovisning

Vill studenterna inte slå på kameran?

Slutligen kan vi tips om en funktion som heter Focus Mode i Zoom. Det är ju tyvärr inte helt ovanligt med att studenterna vägrar slå på sina kameror under mötet och du ser bara en svart ruta med deras namn. Skälen till detta kan vara många, men det finns ett sätt att göra så att det bara är du och eventuella co-hosts som kan se deras kamerabild. Övriga deltagare ser bara svarta rutor. Det kanske kan göra så de vågar slå på sin kamera och du kanske kan kräva att få se dem du pratar med.