E-plikt vid Linnéuniversitetet

Enligt lagen om e-plikt ska Linnéuniversitetet i likhet med andra myndigheter leverera in digitala publikationer till Kungliga biblioteket.

Lagen om e-plikt

Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektronisk material innebär att alla statliga och kommunala myndigheter är skyldiga att leverera elektroniskt material till Kungliga biblioteket. Lagen syftar till att samla in och bevara digitala publikationer till stöd för framtida forskning.

Leveransplikten gäller de publikationer utgivna av myndigheter som är av avslutad och permanent karaktär och som är tillgängliggjorda för allmänheten via internet eller annat nätverk.

Så fungerar e-pliktverksamheten vid Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet har levererat e-pliktigt material sedan 2016 och för att uppfylla e-plikten har vi identifierat, samlat in, specificerat och förmedlat det relevanta elektroniska materialet. 

Från och med 2021 har Linnéuniversitetet ingått ett avtal med företaget Eplicta som automatiskt hämtar in all nödvändig information från våra webbsidor och databaser för vidare distribution till Kungliga Biblioteket.

Samordning

Ansvaret för samordning av e-pliktsverksamheten samt att besvara eventuella frågor som uppstår ligger kvar hos universitetsbiblioteket.
Om du har frågor om e-pliktarbetet kontakta e-plikt@lnu.se.