Ekonomi

Ekonomiavdelningen ansvarar för processerna för ekonomiadministration och inköp/upphandling på hela myndigheten.
I samverkan med ekonomiadministrationerna på fakulteterna arbetar vi för att en hög kvalité i alla delar av ekonomikedjan ska ge ett stabilt underlag för beslutsfattande inom universitetet.

Gå gärna in under Dokumentarkivet för mer information och hjälpmedel.

Kom ihåg att du måste vara inloggad via Cisco AnyConnect Secure Mobility Client för att kunna hantera dina uppgifter hemifrån.