Ekonomi

Ekonomiavdelningen är det naturliga stödet till verksamheten i ekonomifrågor. Vi ansvarar för de ekonomiska processerna inom budget, bokslut och fakturahantering och arbetar för att en hög kvalitet i alla delar av ekonomikedjan ska ge ett stabilt underlag för beslutsfattande inom universitetet.