Ekonomi

Ekonomiavdelningen ansvarar för processerna för ekonomiadministration och inköp/upphandling på hela myndigheten.
I samverkan med ekonomiadministrationerna på fakulteterna arbetar vi för att en hög kvalité i alla delar av ekonomikedjan ska ge ett stabilt underlag för beslutsfattande inom universitetet.

Gå gärna in under Dokumentarkivet för mer information och hjälpmedel.

För att komma in i Unit4 ERP (Agresso web) utifrån Linnéuniversitetet måste du logga in via VPN Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. Läs mer om VPN på Serviceportalen Lnu - VPN - FAQ (Personal).

Från 2 maj 2023 behöver alla anställda och användare även logga in med MFA (multifaktorautentisering) vid anslutning via VPN. Läs mer om MFA på Serviceportalen Lnu - MFA (multifaktorautentisering) - FAQ (Personal).