UBW Unit4 Business World ekonomisystem

UBW Unit4 Business World (Agresso) är universitetets ekonomisystem som bland annat används för bokföring, fakturering, betalning och rapportering.

För att komma in i Unit4 ERP (Agresso web) utifrån Linnéuniversitetet måste du logga in via VPN Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. Läs mer om VPN på Serviceportalen Lnu - VPN - FAQ (Personal).

Från 2 maj 2023 behöver alla anställda och användare även logga in med MFA (multifaktorautentisering) vid anslutning via VPN. Läs mer om MFA på Serviceportalen Lnu - MFA (multifaktorautentisering) - FAQ (Personal).

 

To access UBW Web (Agresso) from outside Linnaeus University you must log in with VPN Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. Read more about VPN on Serviceportalen Lnu - VPN - FAQ (Staff).

Note! From May 2, 2023, all employees and users with external accounts will be required to log in with MFA (multifactor authentication) when connecting via VPN. Read more about MFA (multi-factor authentication) on Serviceportalen Lnu - MFA (multi-factor authentication) - FAQ (Staff)