Ekonomi/System

UBW Unit4 Business World (Agresso) är universitetets ekonomisystem som bland annat används för bokföring, fakturering, betalning och rapportering.

För att komma in i Unit4 ERP (Agresso web) utifrån Linnéuniversitetet måste du logga in via VPN Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. Läs mer om VPN på Serviceportalen Lnu - VPN - FAQ (Personal).

Från 2 maj 2023 behöver alla anställda och användare även logga in med MFA (multifaktorautentisering) vid anslutning via VPN. Läs mer om MFA på Serviceportalen Lnu - MFA (multifaktorautentisering) - FAQ (Personal).