En server och en myntsamling.

Anläggningar och korttidsinventarier

Definition av anläggningstillgångar

"En tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång."

En anläggningstillgång är en tillgång i företaget som är avsedd att användas under längre tid. Det är alltså motsatsen till omsättningstillgångar som måste bytas ut på grund av försäljning eller förbrukning.

Allmänna krav på anläggningstillgångar

  • Tillgången kontrolleras av myndigheten.
  • Den förväntas ge myndigheten ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden, vilket skall kunna dokumenteras (tillgången ska ensamt eller i kombination bidra indirekt eller direkt till att skapa intäkter eller kostnadsbesparingar för myndigheten).
  • Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas under en längre tid.
  • Tiden varierar från 3 år och uppåt.
  • Beloppsgränsen för en allmän anläggningstillgång är 30 000 kr. 
  • Anläggningstillgångar delas upp i tre kategorier – immateriella, materiella och finansiella tillgångar.
  • Värdet av anläggningstillgångar är anskaffningsvärdet fördelat över en viss tidsperiod som avser nyttjandeperioden.

Korttidsinventarier

Anskaffningar som inte uppfyller kriterierna för anläggningstillgångar gällande tids- och värdegräns betraktas som förbrukningsinventarier. Förbrukningsinventarier delas in i stöldbegärliga inventarier och ej stöldbegärliga inventarier.