Ett dokument.

Dokumentarkivet

Samlade dokument som rör ekonomiprocesser t.ex. anvisningar, blanketter, mallar, manualer och riktlinjer.