Lnu:s spelplan för Ekonomispelet

Ekonomispelet

Ekonomispelet är ett utbildningskoncept som riktar sig till alla kategorier av chefer samt funktioner vars arbetsuppgifter tangerar till verksamhetsplanering/styrning och resursfördelning.

Ekonomispelet simulerar autentiska händelser och processer som äger rum på universitetet under tre fiktiva verksamhetsår. Därmed får deltagarna en överblick över ekonomiska konsekvenser av både kortsiktiga och långsiktiga beslut. Händelserna simuleras på spelplanen, översätts i ekonomiska termer och tolkas i rapporter.

Ekonomispelet genomförs under två heldagar för att hinna med både spelet, analyser av utfall samt informations- och föreläsningspass som behandlar såväl grundläggande ekonomiska begrepp som universitetets ekonomimodell.

Målgrupp: Chefer och ledare, studierektorer (eller motsvarande), programansvariga, controllers/ekonomer samt ledamöter i fakultetsstyrelserna och andra personer vars arbetsuppgifter tangerar till verksamhetsplanering/ styrning och resursfördelning.

Ekonomispelet ges en gång per år och ingår i chefsutvecklingsaktiviteterna som ges vid Linnéuniversitetet.

Datum/Plats: Våren 2025, 5-6 mars, Kalmar läns museum, Skeppsbrogatan 51, Kalmar

Inbjudan och mer information.

Max antal deltagare: 20 st. Först till kvarn gäller. Kostnaden för deltagande i ekonomispelet täcks av anslaget för indirekta kostnader utan någon speciell interndebitering. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart debiteras dock en avgift på 2000 kr.