Inköp

Ska du köpa något? Då ska du först kontrollera följande:


1. Finns varan/tjänsten hos någon av universitetets avtalsleverantörer? Se Ramavtal

2. Om avtalsleverantör saknas för varan/tjänsten ska upphandling göras. Tillvägagångssättet avgörs av inköpets värde. Se Upphandling.

3. Vilka uppgifter behöver leverantören för att fakturan ska bli korrekt? Se Rutiner för inköp

Organisation för inköp och upphandling

Inköpsgruppen är organisatoriskt en del av Ekonomiavdelningen och har som huvuduppgift att samordna och leda inköpsverksamheten på Linnéuniversitetet. I Inköpsgruppen arbetar upphandlare och avtalscontroller för att möta verksamhetens behov av inköp och upphandling.

Uppdrag och service

Fakulteter, institutioner och avdelningar kan med fördel kontakta inköpsgruppen för att försäkra sig om att upphandlingar och inköp sker enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), Linnéuniversitetets inköps- och upphandlingspolicy samt interna regler och på bästa möjliga affärsmässiga villkor.

Inköpsgruppen ansvarar för universitetets upphandlingar över direktupphandlingsgränsen fn 615 312 kr. De har vidare en konsultativ uppgift i att utreda och besvara alla frågor som gäller inköp och upphandling. I uppgifterna ingår också att anordna utbildning och sprida information om inköp- och upphandlingsfrågor inom universitetet.

Vi erbjuder:

  • stöd och hjälp vid förundersökningar inför kommande investeringar
  • att genomföra kompletta upphandlingar från att utarbeta förfrågningsunderlag till avtalsuppföljning tillsammans med ansvarig från verksamheten
  • hjälp att genomföra avrop från lokala eller statliga ramavtal
  • anordna utbildningar och informationsträffar