Inköp

Ska du köpa något? Då ska du först kontrollera följande:


1. Finns varan/tjänsten hos någon av universitetets avtalsleverantörer? Se Ramavtal

2. Om avtalsleverantör saknas för varan/tjänsten ska upphandling göras. Tillvägagångssättet avgörs av inköpets värde. Se Upphandling.

3. Vilka uppgifter behöver leverantören för att fakturan ska bli korrekt? Se Rutiner för inköp

Organisation för inköp och upphandling

Upphandlingsfunktionen är del av Ekonomiavdelningen och har som huvuduppgift att samordna och leda anskaffningsverksamheten på Linnéuniversitetet. Inom upphandlingsfunktionen arbetar upphandlare och avtalscontroller för att möta verksamhetens behov av anskaffning.

Uppdrag och service

Fakulteter, institutioner och avdelningar kan med fördel kontakta upphandlingsfunktionen för att försäkra sig om att upphandlingar och inköp sker enligt det regelverk vilket Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger, samt Linnéuniversitetets upphandlingspolicy och interna regler. Det skall även beaktas att Linnéuniversitetet alltid genomför anskaffningar på bästa möjliga affärsmässiga villkor.

Upphandlingsfunktionen ansvarar för universitetets upphandlingar över direktupphandlingsgränsen fn 700 000 kr. De har vidare en konsultativ uppgift i att utreda och besvara alla frågor som gäller anskaffning och upphandling. I uppgifterna ingår också att anordna utbildning och sprida information om upphandlingsfrågor inom universitetet.

Vi erbjuder:

  • Stöd och hjälp vid förundersökningar inför kommande investeringar
  • Genomföra kompletta upphandlingar, från att utarbeta förfrågningsunderlag till avtalsuppföljning i samarbete med ansvarig från verksamheten
  • Hjälp att genomföra avrop från lokala eller statliga ramavtal
  • Anordna utbildningar och informationsträffar