Inköp

Ska du köpa något? Då ska du först kontrollera följande:


1. Finns varan/tjänsten hos någon av Linnéuniversitetets avtalsleverantörer? Se Avtal

2. Om avtalsleverantör saknas för varan/tjänsten ska upphandling göras. Tillvägagångssättet avgörs av inköpets värde. Se Upphandling.

3. Vilka uppgifter behöver leverantören för att fakturan ska bli korrekt? Se Rutiner för inköp